03 – Trang chuyên Tin

<Trở về trang chủ>

Trang học lập trình Pascal

CÁC CHUYÊN ĐỀ TIN HỌC
Bài giảng Tin học lớp 10
Bài giảng Tin học lớp 11
Bài giảng Tin học lớp 12
Phân tích thuật toán.
Một số thuật toán duyệt: tổ hợp, dãy nhị phân, hoán vị, phép chia số.
Một số thuật toán sắp xếp.
Chia để trị.
Mô hình đồ thị có và không có trọng số, cây.
Bài toán tìm đường đi ngắn nhất.
Bài toán tìm cây khung nhỏ nhất.
Bài toán có thể giải bằng quy hoạch động.
Thuật toán quy hoạch động.

*

The Pascal Programming Language – by Bill Catambay
The Pascal Programming Language – by Bill Catambay.
Table of Contents

*

Free Data Structures and Algorithms Ebooks Download
Thành phố Cao Lãnh

 1. Data Structures and Algorithms Book Collection View/Download
 2. Global Optimization Algorithms: Theory and Applications View/Download
 3. Algorithms View/Download
 4. Planning Algorithms View/Download
 5. Algorithmic Mathematics View/Download
 6. Combinatorial Algorithms View/Download
 7. Algorithms Course materials View/Download
 8. A Genetic Algorithm Tutorial View/Download
 9. Average Case Analysis of Algorithms on Sequences View/Download
 10. Algorithms of Modular Elliptic Curves View/Download
 11. Computational Geometry: Methods and Applications View/Download
 12. Lecture Notes on Approximation Algorithms View/Download
 13. Approximation Algorithms View/Download
 14. Knapsack Problems View/Download
 15. Lecture Notes on Algorithms View/Download
 16. Algorithms for Programmers View/Download
 17. The Art of Computer Programming: MMIX – A RISC Computer View/Download
 18. Sequential and Parallel Sorting Algorithms View/Download
 19. Graph – Theoretical Algorithms View/Download
 20. Lecture Notes on Optimization View/Download
 21. Convex Optimization View/Download
 22. Combinational Algorithms View/Download
 23. Algorithms in the Real World Lecturer Notes View/Download
 24. Information Theory, Inference, and Learning Algorithms View/Download
 25. Problems on Algorithms View/Download
 26. Data Structures and Algorithms View/Download
 27. Data Structures through Java View/Download
 28. Data Structures and Algorithms View/Download
 29. Design and Analysis of Computer Algorithms View/Download
 30. Data Structures View/Download
 31. Notes on Algorithms View/Download
 32. Notes for the Course Advanced algorithms View/Download
 33. Algorithms and Data Structures in VLSI design View/Download
 34. Introduction to Algorithms View/Download
 35. Algorithms View/Download
 36. Information Retrieval View/Download
 37. Lecture Notes on Algorithms Analysis and Computational ComplexityView/Download
 38. Sorting and Searching Algorithms View/Download
 39. Efficient Algorithms for Sorting and Synchronization View/Download
 40. Algorithms and Complexity View/Download
 41. The Algorithms Design Manual View/Download
 42. Handbook of Algorithms and Data Structures View/Download
 43. Computer Programming Algorithms Directory View/Download
 44. Dictionary of Algorithms and Data Structures View/Download
 45. List of Algorithms View/Download
 46. GNU libAVL (Binary search tree and balanced tree) View/Download
 47. Collected Algorithms View/Download
 48. The Stony Brook Algorithm Repository View/Download
 49. Data Structures and Algorithms with Object Oriented Design Patterns in JavaView/Download
 50. Data Structures and Algorithms with Object Oriented Design Patterns in C++View/Download
 51. Data Structures and Algorithms with Object Oriented Design Patterns in C#View/Download
 52. Data Structures and Algorithms with Object Oriented Design Patterns in Python View/Download
 53. Data Structures and Algorithms with Object Oriented Design Patterns in RubyView/Download

*

Algorithms
1. Area of Triangles and Polygons (2D & 3D)
2. About Lines and Distance of a Point to a Line (2D & 3D)
3. Fast Winding Number Inclusion of a Point  in a Polygon (2D)
4. About Planes and Distance of a Point to a Plane (3D)
5. Intersections of Lines, Segments and Planes (2D & 3D)
6. Intersections of Rays, Segments, Planes and Triangles in 3D
7. Distance between Lines, Segments and the Closest Point of Approach (2D & 3D)
8. Bounding Containers for Polygons, Polyhedra and Point Sets (2D & 3D)
9. The Intersections for a Set of 2D Segments, and Testing Simple Polygons
10. The Convex Hull of a 2D Planar Point Set or Polygon
11. A Fast Approximate 2D Convex Hull Algorithm
12. Intersection of a Segment with a Convex 2D Polygon or 3D Polyhedron
13. Extreme Points of Convex Polygons and Distance of a Polygon to a Line (2D)
14. Tangents to and between Polygons
15. Convex Hull of a 2D Simple Polyline
16. Polyline Simplification
17. C++ Point and Vector Class  (includes DOWNLOAD)
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: