Thi cao cấp chính trị

NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

Môn lý luận cơ bản

 • Triết học 1. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa của vấn đề này đối với quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay.
 • Triết học 2. Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp. Liện hệ với cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay.
 • Kinh tế chính trị 1. Nội dung và tác động của quy luật giá trị. Liện hệ vận dụng.
 • Kinh tế chính trị 2. Sở hữu tư liệu sản xuất và các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
 • Môn cơ sở và nghiệp vụ công tác lãnh đạo quản lý.

 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Năm bài học kinh nghiệm lớn được đảng rút ra từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011).
 • Kinh tế phát triển. Nguồn lực lao động trong quá trình phát triển kinh tế. Liện hệ thực tế địa phương.
 • Lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng. Mối quan hệ giũa văn hóa và sự phát triển kinh tế xã hội.
 • Tâm lý học lãnh đạo quản lý. Phong cách, uy tín của người lãnh đạo, quản lý.
 • Môn khoa học hành chính.

 • Bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam.
 • Vấn đề cải cách hành chính ở Việt Nam.
 • Công chức, công vụ.
 • Xây dựng đề cương xây dựng một đề án giải quyết một vấn đề trong thực tiễn quản lý hành chính nhà nước.
 • Advertisements

  Trả lời

  Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

  WordPress.com Logo

  Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

  Google+ photo

  Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

  Twitter picture

  Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

  Facebook photo

  Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

  w

  Connecting to %s


  %d bloggers like this: